Thông báo: KH thực hiện đề tài, TTTN, BVTN – nghề An ninh mạng & Quản trị mạng Khóa 26


THÔNG BÁO

 V/v: Kế hoạch thực hiện đề tài, thực tập tốt nghiệp và bảo vệ tốt nghiệp trình độ

Cao Đẳng Nghề  khóa/lớp 26CCHT02&26CLHT02; 26CCAN01&26CLAN01

Ngành Quản Trị Mạng và An Ninh Mạng

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác thực hiện đề tài, thực tập tốt nghiệp và bảo vệ tốt nghiệp,

Văn phòng khoa (VPK) thông báo đến các sinh viên lớp 26CCHT02&26CLHT02; 26CCAN01&26CLAN01như sau:

 1. Thời gian đăng ký đề tài
  • Đăng ký đề tài tốt nghiệp: từ 13/11/2017 → 25/11/2017
  • Đăng ký đề tài có sẵn của khoa.
  • Đăng ký đề tài tự chọn.
  • Đăng ký doanh nghiệp thực tập tốt nghiệp: từ 27/11/2017 → 02/12/2017 (Nếu chưa có doanh nghiệp thực tập).
  • Hình thức đăng ký: Trưởng nhóm đề tài gửi danh sách nhóm đăng ký cho Lớp trưởng. Lớp trưởng tổng hợp gửi về VPK
 1. Thời gian thực tập và thực hiện đồ án
 • Từ 04/12/2017 → 10/2/2018. (Thêm thời gian nghỉ tết 2 tuần từ 12/2 – 24/2/2018)
 • Sinh viên nộp Hồ sơ TTTN và tập ĐATN về khoa trước ngày 03/3/2018.
 • GVHD chấm và nộp kết quả Hồ sơ TTTN & tập ĐATN trước ngày 10/3/2018.
 1. Bảo vệ tốt nghiệp & thi tốt nghiệp (dự kiến)
 • Bảo vệ tốt nghiệp vòng sơ khảo: 12/3/2018  → 17/3/2018
 • Bảo vệ tốt nghiệp trước hội đồng: 19/3/2018  → 31/3/2018.
 • Thi tốt nghiệp: 2/4/2018 → 7/4/2018.

Mọi thông tin chi tiết. Vui lòng liên hệ Khoa CNTT