TB: Danh sách sinh viên hướng dẫn đồ án TN – khóa 26


Khóa 26CCDH02& 03CCDH03, DS GVHD & DSSV thực hiện đồ án TN

1. 26CCDH02:

TT TÊN ĐỀ TÀI GVHD ĐT GVHD HỌ & TÊN NGÀY SINH
1 Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu (Tự chọn ) BìnhNTT 0908.852.806 Trần Quang Thái Bảo 09.02.1996
2 Trần Thanh Duy 24.11.1997
3 Nguyễn Anh Hào 11.11.1997
4 Phạm Thành Nguyên 30.04.1995
5 Vưu Tuyết Nhi 11.01.1993
6 Đào Văn Quân 06.10.1997
7 Đặng Phan Hồng Sơn 01.09.1996
8 Vũ Toàn Thắng 08.11.1995
9 Nguyễn Văn Thanh 23.03.1997
10 Trần Trung Thiện 01.01.1997
11 Hồ Đắc Thọ 23.09.1996
12 Nguyễn Quỳnh Kha 19.04.1995
  1. 26CCDH02 & 03CCDH03:
TT TÊN ĐỀ TÀI GVHD ĐT GVHD HỌ & TÊN Ngày Sinh
1 Thiết kế bộ

nhận diệnthương hiệu

(Tự chọn )

Hiệp TTH 0918.130.889 Trần Việt Bắc 05.08.1993
2 Dương Gia Bảo 24.08.1997
3 Lê Công Đức 13.05.1993
4 Vương Thanh Hoài 12.08.1993
5 Nguyễn Quốc Long 02.02.1996
6 Nguyễn Thành Mẫn 26.11.1993
7 Vòng Thái Dương 12.11.1997
8 Võ Huỳnh Duy 06.08.1997
9 Phạm Ngọc Khánh Vy 05.09.1996
10 Lê Trần Thanh Tâm 08.03.1993

P/s: SV liên hệ với GVHD trực tiếp để biết về vấn đề làm &  bảo vệ đề tài

VPK;