TB: CLB- IT Tổ chức Operating System – Ngày 23/10/2017


 1. Tổng quan hệ điều hành ?
 • Khái niệm hệ điều hành
 • Sơ bộ về sự tiến hóa của hệ điều hành
 1. Cấu trúc hệ điều hành
 • Các thành phần chính trong hệ điều hành
 • Một số sơ đồ cấu trúc đơn giản của môt số hệ điều hành.
 1. Nhân hệ điều hành
 • Microkernel
 • Monilithic kernel
 • Hybrid Kernel
 • Linux Kernel
 1. Phân loại hệ điều hành

 

 

 

 

+ Theo loại máy tính:

 • Hệ điều hành dành cho máy MainFrame
 • Hệ điều hành dành cho máy Server
 • Hệ điều hành dành cho máy nhiều CPU
 • Hệ điều hành dành cho máy tính cá nhân (PC)
 • Hệ điều hành dành cho máy PDA (Embedded OS – hệ điều hành nhúng)
 • Hệ điều hành dành cho máy chuyên biệt
 • Hệ điều hành dành cho thẻ chíp (SmartCard)

+ Theo góc độ người sử dụng và chương trình sử dụng:

 • Hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng ( các chương trình phải được thực hiện lần lượt, ví dụ: HĐH MS-DOS)
 • Hệ điều hành đa nhiệm một người dùng (tức là có thể thực hiện đồng thời nhiều chương trình, ví dụ Windows 95).
 • Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng ( Windows XP, Windows 7,Windows 8)
 1. Một số hệ điều hành thông dụng hiện nay
 • Windows
 • Android
 • Linux
 • Mac OS …….
 1. Lựa chọn hệ điều hành hợp lý
 • Theo nhu cầu bản thân hiện tại
 • Theo phần cứng
 • Theo nghành học
 1. Hỗ trợ cài đặt hệ điều hành
 • Linux , windows, Mac os, Hackintosh…vv

 

 • Chuyên gia huấn luyện: Thành viên Câu lạc bộ IT
 • Thời gian và địa điểm buổi học:
  • Thời gian: Sáng 9h30 – 11h30, thứ 2, ngày 23/10/2017
  • Địa điểm: Phòng Lab 02, 240 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM.
 • Mọi thông tin chi tiết. Vui lòng liên hệ:
 • Thư ký khoa: Trần Đặng Minh Hương(E-mail: huongtdm@ispace.edu.vn).
 • Chủ nhiệm CLB IT: Thầy Hà Văn Cử ( cuhv@ispace.edu.vn )
 • Hotline: 0938.205.866