Hệ thống Lab thực hành

“Learning By Doing” – Công nghệ thông tin là ngành học đặc thù, đòi hỏi sinh viên (SV) phải liên tục học tập, rèn luyện, nghiên cứu nâng cao kiến thức và kỹ năng. Do đó, hệ thống phòng Lab học tập, xưởng thực tập, trang thiết bị cần phải được trang bị đầy đủ để đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu cho sinh viên.

Phòng Lab học tập

100% môn học chuyên ngành, SV được học trực tiếp tại các phòng Lab – tích hợp giữa học lý thuyết và rèn luyện thực hành.

Lab_SSN

Lab_S

Phòng Lab chuyên dụng về  hệ thống mạng và an ninh mạng

Banner LTUD

Phòng Lab chuyên dụng về lập trình ứng dụng di động

Banner TKDH

Phòng Lab chuyên dụng về thiết kế đồ hoạ – đa phương tiện

Xưởng thực tập

Xưởng thực tãp/thực hành là phòng Labđặc biệt, là mô hình hệ thống CNTT-TT của DN thu nhỏ. Trong đó hệ thống máy tính, thiết bị CNTT-TT, bàn ghế,… được bố trí theo mô hình, nghiệp vụ, tác nghiệp thực tế của DN. Đi kèm với trang thiết bị là các dự án mẫu, mô hình thực tế, các bài tập,…giúp SV trải nghiệm rèn luyện thành thạo tay nghề, nghiệp vụ của mình tương ứng với từng nội dung thực tập.

draytek6

xuongtt

Máy chủ và hệ thống thiết bị

Mục đích của xưởng thực tập

Xưởng thực tập được xây dựng nhằm phục vụ chính cho việc học tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế chuyên môn, công nghệ (được tài trợ, đầu tư từ các hãng công nghệ) của SV, giảng viên (GV) nhà trường; các hãng lắp đặt thiết bị, giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới nhất cho SV và khách tham quan.

Draytek

Chuyên gia của hãng huấn luyện cộng nghệ

Xưởng thực tập giúp SV thực hành rèn luyện kỹ năng chuyên môn, thực tập và thực hiện đề tài tốt nghiệp, thực tập nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ dựa trên các mô hình thực tiễn từ DN được đưa vào xưởng. SV trực tiếp thực hành trải nghiệm trên các thiết bị chính hãng, hệ thống máy chủ, những nghiệp vụ cần thiết trước khi được gửi đến DN thực tập tốt nghiệp và đi làm.

Xth2 Xth1

Sinh viên rèn luyện