2016: Khen thưởng 9 SV CNTT đạt thành tích học tập giỏi toàn khoá

Danh sách sinh viên được khen thưởng (Gồm giấy khen của Hiệu trưởng và hiện kim) STT HỌ & TÊN KHOÁ/LỚP CHUYÊN NGÀNH ĐIỂM TN LOẠI TN 1 Châu Nguyên Hữu Trọng 24CCAN02 An ninh mạng 8.9 Giỏi 2 Đặng Thái Bình 25CLAN02 An ninh mạng 8.8 Giỏi 3 Trang Sĩ Hoàng 25CLAN02 An ninh mạng 8.2 Giỏi 4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 25CLAN02 An ninh mạng 8.1 Giỏi 5 Phan Minh Hiếu 25CLAN02 An ninh mạng 8.1 Giỏi 6 Ngô Minh Nhựt 25CLAN02 An ninh mạng 8.1 Giỏi 7 Nguyễn Trung Tiên 25CLAN02 An ninh mạng 8.0 Giỏi 8 […]
2012: Microsoft Office World Champion 2012

DANH SÁCH THÀNH TÍCH SINH VIÊN *** STT Họ và Tên Lớp Thành tích Cấp Ghi chú 1 Phạm Ngọc Châu 06CCHT02 Đoạt giải 1 Power Point 2010 với số điểm là 957/1000 Quốc gia 2 Nguyễn Minh Hậu 15CCHT01 Đoạt giải 1 Word2010 với số điểm là838/1000 Quốc gia Đại diện VN dự thi tại Mỹ 3 Lê Trọng Hữu 06CCHT02 Đoạt giải 3 Power Point 2010 với số điểm là 871/1000 Quốc gia 4 Trần Minh Tân 19CCHT02 Đoạt giải khuyến khích Power Point 2010 với số điểm là743/1000 Quốc gia Các bạn Tân, Châu, Hậu, Hữu (từ […]2010: Hội thi tay nghề cấp thành phố năm 2010

Nghề Lắp cáp mạng thông tin (Information Network Cabling) *** STT Họ và tên Lớp Thành tích Cấp Ghi chú 1 Phạm Quốc Thái 01CCHT02 Giải ba hội thi tay nghề cấp thành phố năm 2010 Thành phố
2010: Khen thưởng 8 SV CNTT đạt thành tích học tập năm 2010

Danh sách sinh viên được khen thưởng STT HỌ TÊN SINH VIÊN Điểm trung bình HK I, II Khoa/Lớp Xét loại 1 MÃ TUẤN ANH 8.23 02CCHT02 GIỎI 2 NGUYỄN QUỐC ANH 8.05 01CCHT06 GIỎI 3 CHU THÀNH LÂM 8,01 01TLHT01 GIỎI 4 HOÀNG ĐÌNH ĐẠI 7.99 01CCHT06 KHÁ 5 TRẦN QUỐC VŨ 7.44 01CCHT02 KHÁ 6 DƯƠNG QUỐC TUẤN 7.43 03CCHT01 KHÁ 7 NGÔ THỊ PHƯƠNG MAI 7.22 01CCHT04 KHÁ 8 NGUYỄN THỊ NHƯ THỦY 7.1 01CCHT03 KHÁ