Đồ án TN: Đề Tài “Xây dựng và Quản trị hệ thống mạng – Microsoft Active Directory” – 18CCHT

Tên đề tài: XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG CHO CÔNG TY VISHIPEL – MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY (Ứng dụng công nghệ Microsoft ) Giảng viên hướng dẫn: ThS. NGUYỄN VĂN THÀNH Sinh viên thực hiện Mai Minh Chương               Trình độ: Cao đẳng            Chuyên ngành: Quản trị mạng máy tính Lớp: 18CCHT                        Niên khoá: 2010 – 2013 LỜI NÓI ĐẦU Mặc dù ngành Công Nghệ Thông Tin là ngành còn non trẻ so với các ngành công nghệ […]
Đồ án TN: Đề Tài “Xây dựng hạ tầng mạng doanh nghiệp” – 23CCHT

Tên đề tài: XÂY DỰNG HẠ TẦNG MẠNG DOANH NGHIỆP (Ứng dụng hạ tầng công nghệ Cisco) Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Phi Thái Sinh viên thực hiện Lê Văn Thuận                 MSSV: 93510030067 Trình độ: Cao đẳng            Chuyên ngành: Quản trị mạng máy tính Lớp: 23CCHT02                    Niên khoá: 2012 – 2015 LỜI MỞ ĐẦU —             Mạng internet ngày càng mở rộng trên toàn Thế Giới. Không chỉ vậy, việc tận dụng nguồn tài nguyên “vô tận” này đem […]
Đồ án TN: Đề Tài “Xây dựng hạ tầng mạng doanh nghiệp” – 02CLHT02

Tên đề tài: XÂY DỰNG HẠ TẦNG MẠNG DOANH NGHIỆP (Ứng dụng hạ tầng công nghệ Cisco) Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Phi Thái Sinh viên thực hiện Lê Thanh Tùng                  MSSV: 99510220010 Nguyễn Quốc Cường       MSSV: 99510220002 Nguyễn Hồng Phúc          MSSV: 93510030042 Trình độ: Cao đẳng            Chuyên ngành: Quản trị mạng máy tính Lớp: 02CLHT02                    Niên khoá: 2013 – 2014 Lời giới thiệu      Cùng với tốc độ phát triển […]
Đồ án TN: Đề Tài “Xây dựng hạ tầng và triển khai dịch vụ mạng doanh nghiệp” – 17CCHT02

Tên đề tài: XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MẠNG DOANH NGHIỆP (Ứng dụng hạ tầng công nghệ Cisco, hệ thống mạng Microsoft) Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Phi Thái Sinh viên thực hiện Phạm Nguyễn Hoàng Anh MSSV: 92510010001 Nguyễn Huy Minh            MSSV: 92510010026 Lớp: 17CCHT02                      Niên khoá: 2011 – 2014 LỜI GIỚI THIỆU  Cùng với tốc độ phát triển và ứng dụng rộng khắp của mạng lưới Internet hiện tại, mô hình hạ tầng mạng thông minh, ổn định, tính tương thích cao và hỗ trợ người dùng tối đa […]
Đồ án TN: Đề Tài “Xây dựng hệ thống ảo hoá cho doanh nghiệp – Microsoft Hyper-V” – 18CCHT

Tên đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ẢO HOÁ CHO DOANH NGHIỆP – MICROSOFT HYPER-V (Ứng dụng công nghệ Microsoft Hyper-V) Giảng viên hướng dẫn: ThS. DƯƠNG TRỌNG KHANG Sinh viên thực hiện Lê Đức Vũ Phùng Bá Đức Anh Trương Thanh Duy                     Trình độ: Cao đẳng            Chuyên ngành: Quản trị mạng máy tính Lớp: 18CCHT                        Niên khoá: 2010 – 2013   LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, khi nền kinh tế đang phát triển […]