Đồ án TN: Đề Tài “Phát Triển Kaiba Corp Ultimate Masters Game” – 23CCLM

Tên đề tài: PHÁT TRIỂN KAIBA CORP ULTIMATE MASTERS GAME (Phát triển trên nền tảng Android) GVHD :            ThS. LÊ HỒNG KỲ SVTH  : LÊ CÔNG ĐỨC – 97510240001 TẠ ĐỨC HUY – 97510230004 Trình độ: Cao đẳng            Chuyên ngành: Lập trình ứng dụng di động Lớp: 23CCLM01                    Niên khoá: 2012 – 2015  TÓM TẮT ĐỒ ÁN Game Kaiba Corp Ultimate Masters là một trong những phiên bản game đầu tiên của truyện Yu-Gi-Oh! dành cho hệ điều hành Windows và đã nổi […]
Đồ án TN: Đề Tài “Phát triển Traffic Warden Game” – 23CCLM

Tên đề tài: PHÁT TRIỂN TRAFFIC WARDEN GAME (Phát triển trên nền tảng Android) GVHD :            ThS. LÊ HỒNG KỲ SVTH  : LÊ VĂN DŨNG – 97510010002 VÕ THỊ THÚY HUỲNH – 97510010022 TRẦN VĂN NAM – 97510010016 Trình độ: Cao đẳng            Chuyên ngành: Lập trình ứng dụng di động Lớp: 23CCLM01                    Niên khoá: 2012 – 2015    TÓM TẮT ĐỒ ÁN  Traffic Warden là một game với giao diện và cách chơi khá đơn giản, từ trẻ em đến người trung […]
Đồ án TN: Đề Tài “Phát triển Square King Game” – 23CCLM

Tên đề tài: PHÁT TRIỂN SQUARE KING GAME (Phát triển trên nền tảng Android) GVHD :            ThS. LÊ HỒNG KỲ SVTH  : NGUYỄN XUÂN TIÊN – 97510010023 LÊ THANH HÙNG – 97510010014 BÙI PHÚ VINH – 9751001003 ĐỖ XUÂN SINH – 9751001004 Trình độ: Cao đẳng            Chuyên ngành: Lập trình ứng dụng di động Lớp: 23CCLM01                    Niên khoá: 2012 – 2015 TÓM TẮT ĐỒ ÁN SquareKing là một game thuộc thể loại mini game đòi hỏi sự cẩn thận, thông minh của […]