Đồ án TN: Đề Tài “An Toàn Thông Tin Mạng Doanh Nghiệp Với Windows Server 2012 – PKI” – 24CCAN

Tên đề tài: An Toàn Thông Tin Cho Mạng Doanh Nghiệp Với Windows Server 2012 – PKI  (Ứng dụng công nghệ Microsoft) Giảng viên hướng dẫn: ThS. DƯƠNG TRỌNG KHANG Sinh viên thực hiện CHÂU NGUYÊN HỮU TRỌNG CAO HOÀI BẢO LÊ NHÂN THIỆN NGÔ CHIÊU YAU                          Trình độ: Cao đẳng            Chuyên ngành: An ninh mạng Lớp: 24CCAN02                    Niên khoá: 2013 – 2016 Lời nói đầu Chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ […]
Đồ án TN: Đề Tài “Phương thức tấn công và phòng thủ trên không gian mạng” – 25CLAN

Tên đề tài: PHƯƠNG THỨC TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG Giảng viên hướng dẫn: ThS. DƯƠNG TRỌNG KHANG Sinh viên thực hiện ĐẶNG THÁI BÌNH                  MSSV: 99520240010 NGUYỄN TRUNG TIÊN           MSSV: 92520240003 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN       MSSV: 99520240011 TRANG SĨ HOÀNG                  MSSV: 92510240032           Trình độ: Cao đẳng            Chuyên ngành: An ninh mạng Lớp: 25CLAN02                    Niên khoá: 2014 – 2015  LỜI NÓI ĐẦU Hơn một thập kỷ qua, Internet đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô cũng như […]
Đồ án TN: Đề Tài “Đánh giá bảo mật hệ thống mạng – Công cụ Kali Linux” – 23CCAN

Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT HỆ THỐNG MẠNG – CÔNG CỤ KALI LINUX Giảng viên hướng dẫn: ThS. DƯƠNG TRỌNG KHANG Sinh viên thực hiện NGUYỄN PHÚC ĐỨC – MSSV: 92510230011 TRẦN TIẾN ĐẠT – MSSV: 92510020003 VŨ TÂN CÔNG BÙI NGỌC SƠN – MSSV: 92510230002 TRẦN ĐÌNH PHƯỚC –  MSSV: 92510230044                     Trình độ: Cao đẳng            Chuyên ngành: An ninh mạng Lớp: 23CCAN02                    Niên khoá: 2012 – 2015 LỜI NÓI ĐẦU Bảo mật là một […]