Trình độ cao đẳng Thiết kế đồ hoạ – Graphic Design

Mục tiêu đào tạo Đào tạo sinh viên trở thành những Chuyên viên Thiết kế đồ họa – truyền thông đa phương tiện thực thụ với khả năng làm chủ công nghệ đồ họa, thiết kế các ấn phẩm đồ họa: Layout web, Bao bì thương phẩm, ấn phẩm truyền thông, bộ nhận diện thương hiệu, TVC. Khả năng sinh viên đạt được: Kiến thức nền tảng về lập trình và đồ họa máy tính, khoa học màu sắc, nguyên lý thị giác và mỹ thuật; Làm chủ hệ công nghệ, các công cụ thiết kế đồ họa và mỹ […]