Trình độ cao đẳng An ninh mạng – CyberSec.

Mục tiêu đào tạo Đào tạo sinh viên trở thành những Chuyên viên An ninh mạng thực thụ với khả năng làm chủ công nghệ và bảo vệ an toàn hệ thống thông tin (HTTT) trên nền Windows, Linux và thiết bị hạ tầng mạng; làm chủ các công nghệ bảo mật tiên tiến nhất; nắm bắt các kỹ thuật tấn công và phòng thủ trong chiến tranh thông tin. Khả năng sinh viên đạt được: Kiến thức nền tảng về bộ giao thức TCP/IP; Kỹ năng phân tích luồng dữ liệu, phân tích và xử lý các mã độc […]