TB: CLB-IT TỔ CHỨC CÁC DẠNG TẤN CÔNG VÀO WEBSITE VÀ BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB – NGÀY 30/9/2017


 • Giới thiệu tổng quan
 • ´Tấn công vào ứng dụng web:
  • Brute Force
  • Comand Excution
  • SQL injection
  • Upload Shellcode
  • XSS
 • ´Tấn công vào hệ thống mạng
  • Deny of services
  • Interception
 • Chuyên gia huấn luyện: Thành viên Câu lạc bộ IT
 • Thời gian và địa điểm buổi học:
  • Thời gian: Sáng 8h30 – 10h30, thứ 7, ngày 30/09/2017
  • Địa điểm: Phòng Lab 06, 240 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

 • Mọi thông tin chi tiết. Vui lòng liên hệ.
  • Thư ký khoa: Trần Đặng Minh Hương(E-mail: huongtdm@ispace.edu.vn ).
  • Chủ nhiệm CLB IT: Thầy Hà Văn Cử ( cuhv@ispace.edu.vn )
  • Hotline: 0938.205.866