2016: Khen thưởng 9 SV CNTT đạt thành tích học tập giỏi toàn khoá


Danh sách sinh viên được khen thưởng

(Gồm giấy khen của Hiệu trưởng và hiện kim)

STT HỌ & TÊN KHOÁ/LỚP CHUYÊN NGÀNH ĐIỂM TN LOẠI TN
1 Châu Nguyên Hữu Trọng 24CCAN02 An ninh mạng 8.9 Giỏi
2 Đặng Thái Bình 25CLAN02 An ninh mạng 8.8 Giỏi
3 Trang Sĩ Hoàng 25CLAN02 An ninh mạng 8.2 Giỏi
4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 25CLAN02 An ninh mạng 8.1 Giỏi
5 Phan Minh Hiếu 25CLAN02 An ninh mạng 8.1 Giỏi
6 Ngô Minh Nhựt 25CLAN02 An ninh mạng 8.1 Giỏi
7 Nguyễn Trung Tiên 25CLAN02 An ninh mạng 8.0 Giỏi
8 Huỳnh Vượt Thành 24CCAN02 An ninh mạng 8.0 Giỏi
9 Nguyễn Đức Bình 24CCHT02 Quản trị mạng máy tính 8.0 Giỏi

Khen2016