2012: Microsoft Office World Champion 2012


DANH SÁCH THÀNH TÍCH SINH VIÊN
***

STT

Họ và Tên Lớp Thành tích Cấp

Ghi chú

1 Phạm Ngọc Châu 06CCHT02 Đoạt giải 1 Power Point 2010 với số điểm là 957/1000 Quốc gia
2 Nguyễn Minh Hậu 15CCHT01 Đoạt giải 1 Word2010 với số điểm là838/1000 Quốc gia Đại diện VN dự thi tại Mỹ
3 Lê Trọng Hữu 06CCHT02 Đoạt giải 3 Power Point 2010 với số điểm là 871/1000 Quốc gia
4 Trần Minh Tân 19CCHT02 Đoạt giải khuyến khích Power Point 2010 với số điểm là743/1000 Quốc gia

P1210509

002.jpg

Các bạn Tân, Châu, Hậu, Hữu (từ trái sang)