2012: Hội thi tay nghề cấp thành phố năm 2012


Nghề  Quản trị hệ thống mạng CNTT
***

STT Họ và Tên Lớp Thành tích Cấp Ghi chú
1 Lao Quốc Bữu 08CCHT04 Đoạt giải khuyến khích Thành phố QTHTM CNTT

IT ADMIN EXAM