2010: Khen thưởng 8 SV CNTT đạt thành tích học tập năm 2010


Danh sách sinh viên được khen thưởng

STT

HỌ TÊN SINH VIÊN Điểm trung bình HK I, II Khoa/Lớp

Xét loại

1 MÃ TUẤN ANH 8.23 02CCHT02 GIỎI
2 NGUYỄN QUỐC ANH 8.05 01CCHT06 GIỎI
3 CHU THÀNH LÂM 8,01 01TLHT01 GIỎI
4 HOÀNG ĐÌNH ĐẠI 7.99 01CCHT06 KHÁ

5

TRẦN QUỐC VŨ 7.44 01CCHT02 KHÁ
6 DƯƠNG QUỐC TUẤN 7.43 03CCHT01 KHÁ
7 NGÔ THỊ PHƯƠNG MAI 7.22 01CCHT04 KHÁ
8 NGUYỄN THỊ NHƯ THỦY 7.1 01CCHT03 KHÁ