DS GVHD & DSSV thực hiện đồ án TN khóa 25


Khóa 25, DS GVHD & DSSV thực hiện đồ án TN

1. 25CCAN02 & 25CCAN04

TT NHÓM GVHD ĐT GVHD HỌ & TÊN TÊN ĐỀ TÀI
1 1 Khang DT 0918288269 Đỗ Thị Hường XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THOÁT DỮ LIỆU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG
2 Phan Hoài Minh
3 Nguyễn Thượng Trường Anh
1 2 Khang DT 0918288269 Huỳnh Thanh Tùng BẢO MẬT CHO DOANH NGHIỆP VỚI GIẢI PHÁP OTP (ONE TIME-PASSWORD)
2 Phạm Minh Luân
3 Nguyễn Hoàng Anh
4 Phan Văn Công
  3 Khang DT 0918288269 Bùi Lê Hoàng XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT ĐƯỜNG TRUYỀN TRONG MẠNG DOANH NGHIỆP
  Trần Thanh Tùng
1 4 Dung NTP 0908966656 Trần Tấn Mỹ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG WEB CHO DOANH NGHIỆP
2 Phạm Minh Tuấn
3 Hoàng Nguyễn Ngọc Lâm
1 5 CửHV 0983932 479 Nguyễn Hữu Duy XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT MẠNG KHÔNG DÂY
2 Thôi Thanh Tuấn
3 Phạm Duy Bảo
1 6 CửHV 0983932 479 Đào Xuân Hưng TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG TẤN CÔNG DDOS
1 7 Dung NTP 0908966656 Trần Minh Hiển BẢO MẬT MẠNG DOANH NGHIỆP VỚI GIẢI PHÁP TƯỜNG LỬA PFSENSE
2 Nguyễn Thanh Tuấn
3 Tạ Thuận Tấn
4 Nguyễn Uy

 

2.25CCHT01

1 1 Khang DT 0918288269 Nguyễn Minh Phúc XÂY DỰNG CLOUD COMPUTING VỚI SCVMM 2012 – SYSTEM CENTER VIRTUAL MACHINE MANAGER
2 Huỳnh Hữu Nghĩa
3 Lê Trung Hiếu
4 Trần Nguyễn Hoàng Anh
5 Trần Phan Thanh Cường
1 2 Dung NTP 0908966656 Lê Hải Triều XÂY DỰNG HỆ THỐNG MICROSOFT LYNC SERVER CHO DOANH NGHIỆP
2 Lý Nam Cường
3 Sử Cẩm Vinh
4 Châu Thuận Quý
5 Wong Chánh Hào
1 3 CửHV 0983932 479 Nguyễn Đức Thiện XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBHOSTING CHO DOANH NGHIỆP
2 Hồ Quốc Dũng
3 Trịnh Ngọc Thuận
4 Phạm Trường Giang
1 4 CửHV 0983932 479 Huỳnh Thanh Lộc XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CHO DOANH NGHIỆP
2 Nguyễn Hoàng Hiệp
3 Nguyễn Trần Quốc Dũng
4 Dương Trung Tín
5 Trần Duy Tín
1   CửHV 0983932 479 Nguyễn Tiến Đạt XÂY DỰNG & QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG DỰA TRÊN NỀN TẢNG WINDOWS SERVER 2012
2 Vũ Hải Linh

 

VPK;