CyberSec: Ứng dụng Load Balancing trong PFsense


Load balancing và failover là 2 dịch vụ cần thiế để đảm bảo cho hệ thống mạng luôn luôn kết nối internet và có khả năng tận dụng tối đa băng thông.

Pfesense12

Giao diện ứng dụng

Pfsense cũng là hệ thống thích hợp cho nhưng doanh nghiệp vừa và nhỏ, không đòi hỏi cao về phần cứng máy chủ, có thể nói đây là giải pháp có giá thành thấp với khả năng sử dụng đến hơn 12 kết nối internet.

Tham khảo chi tiết: https://www.pfsense.org 

Sau đâu là một số hình ảnh buổi Workshop về Load Balancing và Failover được trình bày bởi bạn Đào Xuân Hưng và Nguyễn Hoàng Anh sinh viên lớp 25CCAN02:

Pfesense1 Pfesense3


Tin, ảnh – CLB IT.