NetAdm: Traffic Shaper – Công cụ quản lý băng thông trên PFSense


Nhằm giúp tối ưu hoá và sử dụng hiệu quả băng thông truy cập internet cho hệ thống mạng doanh nghiệp, giới hạn băng thông tùy theo nhu cầu của từng cá nhân,  phòng ban… Pfsense cung cấp tính năng Traffic Shaper kết hợp với Firewall rule giúp quản trị mạng có thể tinh chỉnh, tối ưu hóa đường truyền trong pfsense.

Pfesense4

Mô hình mạng với  quản lý băng thông

Trong PFSsense, băng thông sẽ chia thành 7 loại khác nhau:

  • qACK : dành cho các gói ACK (gói xác nhận) trong giao thức TCP ở những ứng dụng chính cần được hỗ trợ như HTTP, SMTP … luồng thông tin ACK tương đối nhỏ nhưng lại rất cần thiết để duy trì tốc độ lưu thông lớn.
  • qVoIP: dành cho những loại lưu thông cần đảm bảo độ trễ nghiêm ngặt, thường dưới 10ms như VoIP, video conferences.
  • qGames: dành cho những loại lưu thông cần đảm bảo độ trễ rất chặt chẽ, thường dưới 50ms như SSH, game online …
  • qOthersHigh: dành cho các loại ứng dụng quan trọng có tính tương tác rất cao, cần đáp ứng nhanh, cần độ trễ thấp như: NTP, DNS, SNMP …
  • qOthersDefault: dành cho các giao thức ứng dụng quan trọng có tính tương tác vừa, cần độ đáp ứng nhất định như HTTP, IMAP …
  • qOthersLow: dành cho các giao thức ứng dụng quan trọng nhưng có tính tương tác thấp như SMTP, POP3, FTP

Chủ đề được trình bày bởi 2 bạn Huỳnh Thanh Tùng và Nguyễn Văn Công lớp 25CCAN02.

Một số hình ảnh của buổi workshop:

Pfesense5

Bạn Huỳnh Thanh Tùng đang trình bày chủ đề  Traffic Shaper

Pfesense6


Tin, ảnh – CLB IT.