Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam (VIO) 2016

VIO 2016 – Kỷ nguyên số trong chăm sóc sức khoẻ   Công nghệ thông tin, công nghệ cao ngày càng được ứng dụng nhiều trong y tế, đặc biệt trong khám chữa bệnh như chụp cắt lớp, mổ nội soi… Bên cạnh đó, công tác quản lý, điều hành bệnh viện, phòng khám hiện nay cũng đang được tin học hóa, cải cách hành  chính, thực hiện quản lý, thống kê trên máy tính… Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ đã nhấn mạnh đến đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát […]